Prikupljanje fotografija za trenerske licence

Prikupljanje fotografija za trenerske licence

O

baveštavaju se treneri koji su prošli  kategorizaciju Judo saveza Srbije da se rok u kojem su  dužni da dostave fotografije u elektronskoj formi kancelarijama svojih matičnih regionalnih saveza produžava do 08.01.2013. godine.
Da bi se izradile licence, potrebno je dostaviti fotografije poput onih za lična dokumenta (dakle anfas, ne profil) i dimenzija ne manjih od 300 piksela visine i 200 piksela širine (300 x 200 px u rezoluciji za štampu 300 dpi).
U e-mail poruci pored fotografije treneri bi trebalo da napišu i svoje ime, kako ne bi bilo nedoumica u vezi identiteta.
Fotografije se dostavljaju na sledeće e-mail adrese:
Treneri Judo saveza Beograda: sekretar@judosavezbeograda.com
Treneri Judo saveza Vojvodine: jsv@eunet.rs
Treneri Judo saveza Centralne Srbije: jscsnis@open.telekom.rs
Treneri koji ne dostave fotografije neće biti u mogućnosti da izrade licencu, samim tim ni da se bave trenerskim poslom na takmičenjima JSS početkom 2013. godine, sve do prvog sledećeg procesa dopune licenci koji će se obavljati kvartalno.
Kako bi bili u mogućnosti da napravimo i elektronsku bazu licenciranih trenera na zvaničnom sajtu Džudo saveza Srbije, treneri treba da dostave fotografije i na e-mail adresu: info@judo.rs.
S poštovanjem,
Predsednik UO DŽSS
Svetislav Vukmirica