Seminar – pripreme u Vinkovcima, 07. – 10. Januar 2016

Na poziv trenera J.K.Vinkovci g-dina Josipa Pilića  organizatora seminara i priprema.Članovi J.K.Sirmium  uzeli su učešće na seminaru i pripremama, koji se sastojao iz dva dela:

  1. a) Kata trening b) Nage waza/Ne waza trening, randori.
  2. Kata trening : obuhvatao je rad i analizu sledećih kata – Nage no katu, Katame no katu, Kime no katu, Ju no katu, Kodokan goshin jutsu.

Vođa:   Slaviša Bradić 6 Dan.

  1. Nage – waza/Ne – Waza : obuhvatao je učenje i usavršavanje tehničkih elemenata sa specifičnom pripremom, randori.

Vođa:   Josip Piljić 2 Dan.

Učesnici iz kluba:

  1. Vukolić Velimir
  2. Vukolić Nenad
  3.  Trogrlić Ognjen
  4. Radović Miloš
  5. Pejaković Miloš