Seminar za regionalne studije – Sremska Mitrovica, 4. – 5. Decembar 2015.

U saradnji sa Judo Savezom Vojvodine – sudijskom komisijom, Judo klub Sirmium bio je tehnički organizator seminara za regionalne sudije JSV.  Seminar je održan u Hotelu Srem.

Članovi komisije bili su:

  1. Siniša Škrbić ,   pred. Sudijske komisije Judo Saveza Srbije
  2. Vlatko Belovuković,  Sudijske Komisije Judo Saveza Vojvodine
  3. Nikola Malešević,  Internacionalni sudija

Bilo je 9 kandidata sa područja Vovodine , koji su se prijavili za poziv regionalnog sudije.Seminar je trajao dva dana . Prvog dana na dnevnom redu su bili video snimci, prikaz borbi sa velikih takmičenja, i sudijske odluke. Koje su kandidati tumačili i vežbajući na osnovu  sopstvenog uverenja donosili odluke , na kraju predavanja rađen je test. Drugog dana bio je teoretski deo, i ispit.

24