Istorijat

Preteča nastanka Džudo kluba Sirmium bilo je prvo formiranje džudo sekcije Tehnolog, koja je prerasla i registrovala se kao Džudo klub Tehnolog , a 1995.godine klub menja naziv u Džudo klub Sirmium, koji i danas nosi ovo ime.

Istorijat nastanka i razvoja džudoa na prostorima Opštine Sremska Mitrovica tekao je sledećeom dinamikom: Već 1962 i 1963 godine bila su nastojanja od nekolicine omladinaca ( imena nisu poznata), koji su osnovne tehnike džudo sporta naučili prilikom srednješkolskog školovanja u Beogradu , da „posade seme „ džudoa na prostore Sremske Mitrovice. Nastojanja su išla u pravcu da se oformi džudo sekcija pri Društvu za telesno vaspitanje ,, Partizan,, u Sremskoj Mitrovici.

Iako je postojala dobra volja i osnovno neophodno znanje za početak rada ove sekcije, nisu postojali osnovni uslovi ( strunjače , koimona ) što je u mnogome remetilo nastojanja da se džudo sport primi u ovoj stredini. Takođe, od nekolicine pomenutih zainteresovanih omladinaca niko nije imao dovoljno autoriteta , možda i upornosti i hrabrosti da osnuje džudo sekciju i da ona u potpunosti zaživi sa radom i aktivnostima.

Ono što nisu uspeli da urade nekolicina omladinaca, godine 1966 uradila je jedna grupa sportskih zaljubljenika u srednjoj Tehnološkoj školi ,,Ruđer Bošković,, u Sremskoj Mitrovici.

Sremska Mitrovica, kao vodeći industrijski i tehnološki region u Sremu , logično je da je imao u okviru srednješkolskog obrazovanja i školu tehnološke struke.

Srednja Tehnološka Škola,, Ruđer Bošković,, imala je oko 1000 učenika, koji su pored osnovne delatnosti u školovanju, imali i veliku potrebu za bavljenjem fuzičkim aktivnostima. Tako je početkom školske 1966 godine ( 06.10.1966.) na inicijativu jedne grupe učenika ( pre svih jednog učenika koji je imao osnovna predznanja o džudou stečena treniranjem u nekom od beogradskih klubova ) zainteresovani za ovaj dalekoistočnjački borilački sport,pokrenuta inicijativa za formiranje džudo sekcije.

Kako je u školi fizičko predavao mladi profesor Veljko Korunić, koji je osnove džudoa naučio na fakultetu fizičke kulture ( u okviru predmeta borenja-džudo) veoma brzo je ostvaren dogovor između inicijatora osnivanja sekcije i prof.Korunića da se u školi formira džudo sekcija. Početkom školske 1966 godine zvanično je formirana džudo sekcija , koja je dobila ime Tehnolog ( obzirom da se aktivnost odvijala u Tehnološkoj školi) a za prvog trenera je imenovan Veljko Korunić – profesor fizičkog obrazovanja.

Prvi trener-Veljko Korunić

Prvi treninzi su se počeli održavati u jednoj bivšoj hemijskoj laboratoriji Tehnološke škole,, Ruđer Bošković,,. Prostorija je bila dosta mala, sa podom koji je bio od keramičkih pločica, sa nedovoljnom ventilacijom i bez ostalih neophodnih prostorija, kao što su svlačionice, kupatila i sa spratnim toaletom. Treninzi su održavani na filcu od žime debljine oko tri santimetra, bez postavljene zaštitne cerade.

Rad na ovakvim strunjačama bio je veoma otežan iz razloga što je žima bila direktno postavljena na tvrdu podlogu( keramičke pločice) što je žima mogla usled trenja da povredi kožu sportiste i što se skupljala prašina koja je itekako uticala na aero – zagađenje . Pored strunjače od žime u prostoriji je bilo i nekoliko kožnih gimnastičkih strunjača, koje su dosta pomagale prilikom uvežbavanja tehnike padanja.

Takođe, sportisti su u većini slučajeva trenirali u neadekvatnoj opremi. Nekoliko džudista je imalo kimona, i to sašivena od tehničkog platna, tako kada su uvežbavali tehnike bacanja , partneri su često menjali gornji deo kimona, što je veoma narušavalo osnovne higijenske uslove.

Džudo sekcija Tehnolog je na samom početku svog rada izabrala svoje predsedništvo, na čijem čelu je , kao prvi Prdsednik, izabran profesor matematike Ljubiša Kakašić. Nastojanja Predsedništva kluba bila su usmerena u pravcu da sekcija ispuni odgovarajuće uslove kako bi se mogla registrovati kao sportski klub.

Prvi i najveći razlog nastojanja da se registruju kao klub bila je činjenica da se sportisti nisu mogli takmičiti kao sekcija u zvaničnom sistemu takmičenja. Formiranjem sportskog kluba , mogli su da se učlane u Savez organizacija fizičke kulture(SOFK), a samim tim i da budu uvršteni u sistem finansiranja.

Dok je Predsedništvo ulagalo napore da se sekcija registruje kao klub ( Udruženje građana) celokupnu aktivnost kluba finansijski je pomagala Srednja Tehnološka Škola i roditelji sportista koji su trenirali.

Iako je u tom periodu bio već formiran Džudo Odbor Vojvodine, po rečima Veljka Korunića , veoma je malo interesovanje bilo od strane Džudo Odbora, u smislu stručne pomoći trenerima i Upravi kluba, koja je nastojala da reši goruće probleme. Iz tih razloga , klub se više na samom početku oslanjao na stručnu pomoć od strane džudo stručnjaka iz Beograda, pre svih od Pavkova i Vuka Rašovića.

Konačno je džudo sekcija Tehnolog, nakon dvogodišnjeg rada uspela da se 11.12.1968.godine registruje u Munistarstvu sporta kao Džudo klub Tehnolog.

Pored profesora Veljka Korunića i Ljubiže Kakašića, kao osnivači kluba bili su još i Predrag Stankov i Vasilije Ivanović. Na osnivačkoj skupštini za prvog Predsednika kluba izabran je Vasilije Ivanović , a za prvog trenera kluba imenovan je Veljko Korunić , prof.fizičke kulture.

Nakon teške saobraćajne nezgode , koja se dogodila 1971.godine, trener Veljko Korunić nije mogao fizički aktivno da vodi trenažni proces, iako je i dalje aktivno učestvovao u radu i dolazio na treninge.

To se itekako odrazilo na kvalitet rada u klubu, a Predsedništvo kluba je polako pronalazilo mogućnost njegove zamene. Već tada je sa pionirima radio Dančo Cvetanovski ,koji je nastavio veoma kvalitetan rad Veljka Korunića.

 

Polovinom sedamdesetih Srednja Škola Unutrašnjih Poslova ,,Pane Đukić,, iz Sremske Kamenice već je počela da fabrikuje policajce , koji su bili veoma dobro obučeni borilačkim veštinama a u okviru škole je bila oformljena džudo sekcija koja je imala u svojim redovima veoma kvalitetne džudiste.

Nakon završetka školovanja veći broj policajaca je otišao na rad u različita mesta tadašnje Jugoslavije, a ono što je za Sremsku Mitrovicu bilo važno , u nju su na službu došli milicioneri Bogdan Jovetić i Velimir Vukolić i drugi. Dolaskom dobro obučenih džudista na službu u Mitrovicu u mnogome je pomoglo daljem razvoju kvaliteta takmičara u klubu, ali i mogućnost da se već razmišlja o otvaranju novih džudo sekcija, koje bi radile pod okriljem kluba. Tako su ubrzo osnovane sekcije u Jarku, sa kojom je radio Stanislav Kozenko.

Džudo sekcije se ubrzo osnivaju u Kazneno Popravno Domu Sremskomitrovačkog zatvora, u kojoj je radio Jova Živanović, U O.Š ,,SlobodanBajić-Paja u kojoj je radio Bora Berendika i Bogdan Jovetić Osnovnoj školi u selu Radenković u Mačvanskom delu Opštine Sremska Mitrovica u kojoj je radio Draško Šarenac. I kasnije u Laćarku u kojoj je radio Bogdan Jovetić a koja je kao i sekcija u Jarku kasnije prerasla u džudo klub.

 

Prvih 25 godina treniralo se u iznajmljenim fiskulturnim salama Osnovnih i Srednjih škola. Odlukom skupštine grada Sremska Mitrovica , Džudo klub Tehnolog 1993.godine dobija sopstvene prostorije u Domu kulture Sutjeska , koje preuređuje za potrebe borilačkih veština odnosno džudoa. Godine 1995.godine odlukom Skupštine kluba , klub menja naziv u Džudo klub Sirmium , koji i danas nosi to ime.

Sadašnji izgled dzudo sale

POJEDINAČNI REZULTATI

Klub je u svom dugogodišnjem uspešnom radu stvorio više kvalitetnih takmičara, koji su bili prvaci Jugoslavije i Srbije u raznim uzrasnim i polnim kategorijama, učesnici značajnih međunarodnih takmičenja. Nabrojaćemo one koji su bili šampioni države: Bora Šućak( višestruki seniorski prvak Jugoslavije i učesnik Evropskih i Svetskih prvenstava), Milutin Ješić ( kadeski prvak Jugoslavije , učesnik Evropskog prvenstva) Željka Aladžić ( juniorski prvak Jugoslavije učesnica dva Evropska prvenstva , juniorskog i seniorskog), Željko Topić (juniorski prvak Jugoslavije), Branislav Jugović ( pionirski prvak Jugoslavije) Jelena Tanasijević ( trostruki pionirski prvak Jugoslavije), Damir Cingel ( pionirski prvak Srbije) Nenad Vukolić ( pionirski i ml.seniorski prvak Srbije, seniorski vicešampion Balkana, Polufinalista Univerzijade-2009, bronza sa Evropskog kupa -2012)

Slika Šućak Bore i Nenada Vukolića

EKIPNI REZULTATI

GENERACIJE

U dugogodišnjoj istoriji kluba izdvojile su se četiri generacije u muškoj i jedna generacija u ženskoj konkurenciji.

Prva generacija:

Prva generacija
I-generacija

Bora Šućak, Milutin Ješić, Radovan Tadić, Kosta Đekić, Franja Marjanov, Ivica Marjanov,Miodrag Vukašinović , Vlada Spasić, Vitomir Marković, Đorđe Ilijin, Miroslav Rilak, Vladislav Trećak, Dančo Cvetanovski, Đorđe Faor, Mića Stanojković,

Druga generacija:

Druga generacija

II-generacija

Godine 1981 klub je osvojio prvo mesto na Ekipnom prvenstvu Vojvodine, čime se kvalifikovao kao predstavnik Vojvodine na kvalifikacije za Prvu ligu Jugoslavije . Članovi te ekipe bili su : Zoran Živanović, Velimir Vukolić, Zdenko Bujanović, Stanislav Kozenko, ,Dragan Milutinović, Jovan Vukajlović, Dragan Markičević,Draško Šarenac, Bora Šućak, Bora Berendika, Branislav Matić,Stevan Jurišić,Dejan Petković,Duško Kosanović, Milan Jovetić, Boško Blažić, Živan Milovanović , Dragan Vladisavljević, Miša Jusić

Treća generacija:

Treća generacija

III-generacija

Ova generacija se uspešno takmičila u Vojvođanskoj ligi, i kada su bili u najboljim godinama, zadesio ih je rat u bivšoj SFRJ, gde je došlo do raseljavanja čome se ekipa raspala.

Željko Topić, Saša Bugadžija, Redžep Alimanović,Damir Korunić, Goran Dudok, Dragoslav Kondić,Danko Pavlović,Dejan Čonjagić, Bogdan Jugović, Branislav Jugović, Vladimir Drmanović, Dejan Vučković, Zoran Plavšić, Dragan Maksimović, Miladin Maksimović, Aleksa Diklić, Dušan Borić,

Četvrta generacija:

Četvrta generacija

IV-generacija

Generacija godišta 1985/86 izborila je 2007.god. plasman u Prvu ligu Srbije. Nakon dve godine , zbog finansijskih poteškoća morala je da istupi iz ovog ranga takmičenja. Ovu generaciju koja je najtrofejnija generacija po ostvarenim pojedinačnim rezultatima, činili su sledeći takmičari: Nenad Vukolić,Nikola Zeljković, Bojan Krstić, Cvetan Mihajlović, Nenad Rusin, Bogdan Trubić, Ile Trubić,Nenad Todić, Radovan Todorović , Milivoje Todorović,Borislav Matić, Aleksandar Petrović Damir Cingel, Marko Jelisavac

Ženska ekipa:

ZENSKA EKIPA

ZENSKA-EKIPA

Najveći uspeh ženske ekipa Džudo kluba Tehnolog bio je osvajanje trećeg mesta na prvenstvu SFRJ u Sarajevu 1990.god. Sastav ekipe: Željka Aladžić, Dragana Lukić, Jelena Tanasijević, Biljana Balaj, Tatjana Njemi, Jadranka Milovac, Jelena Borić, Branislava Garunović i Marija Sokolović.

MEĐUARODNI TURNIR: JUDO CUP SIRMIUM

U programu svojih aktivnosti nalazi se tradicionalni međunarodni turnir za mlađe uzrasne kategorije, koji se održava od 1986.godine. Turnir se održava pod nazivom ,,Judo Cup Sirmium,, a učešće su uzimali takmičari iz Mađarske ,Rusije, Rumunije, Bugaske, Makedonije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije i Srbije.      . Zbog dobre komunikacije sa Japanskom ambasadom , ima podršku Japanske ambasade u Srbiji.

Judo-Cup-Sirmium

Judo cup Sirmium

Savezne sudije iz kluba bili su Vasilije Ivanović i Veljko Korunić. Pokrajinski sudija je Nikola Zeljkovć.

Dosadašnji predsednici kluba:

Kakašić Ljubiša

Ivanović Vasilije

Pavlović Brana

Denić Sima

Bugadžija Ivica

Vukolić Stanislav

Jovetić Bogdan

Malešević Ljubomir

Kajiš Ranko

Melentijević Vidoje

Todorović Branko

Vukolić Velimir

Sekretari kluba:

Veljko Korunić

Zoran Debeljak

Emil Baranjek

Dragan Kuzmanović

Dosadašnji treneri kluba – misli se na sve uzrasne grupe:

Prvi trener Veljko Korunić


Prvi trener-Veljko Korunić

Sadašnji trener-Velimir Vukolić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Velimir Vukolić

Veljko Korunić

Vasilije Ivanović

Dančo Cvetanovski

Stanislav Kozenko

Siniša Đorđić

Bora Berendika

Jova Živanović

Đorđe Faor

Mladen Jugović

Branislav Matić

Bogdan Jovetić

Bora Šućak

Velimir Vukolić

Nenad Vukolić

Nenad Vukolić – Bronzana medalja na Evropskom kupu

Nenad Vukolić -Bronza sa evropskok kupa

Nenad Vukolić i Bora Šućak

Nenad Vukolić-Bora Šućak