Dzudo klub Sirmium- Spisak trenera sa Licencom

Trener i Operatvni Trener

Obaveštavamo vas da je izdato prvih 209 licenci za 2013. godinu trenerima kategorisanim od strane Trenerske Komisije Judo saveza Srbije u skladu sa Pravilnikom JSS o licenciranju trenera.
Dopuna osnovnog licenciranja će se vršiti kvartalno, tako da će svi treneri koji se u međuvremenu kategorizuju kod Trenerske Komisije JSS ili steknu uslov za promenu zvanja i tu promenu prijave  Trenerskoj Komisiji JSS nove licence dobijati još tri puta u toku ove kalendarske godine (31.mart /30. jun i 30. septembar).
Takođe, treneri koji su prošli kategorizaciju,  a nisu dostavili fotografije mogu to da učine do 31.03.2013. godine kako bi dobili svoje licence po isteku prvog tromesečja.
Ponavljamo da će borbe svojih takmičara na svim takmičenjima u organizaciji JSS, kao i regionalnih saveza (JSB, JSV i JSCS) moći da vode samo treneri koji daju licencu na uvid ovlašćenom licu.
Trenerima na čijim izdatim licencama je uočena slovna ili štamparska greška (TS/041 Nemanja Tomić, TS /012 Miloš Kozomara, TS/008 Miroljub Ivezić i OT/048 Olga Kiš) biće izdate nove licence u najkraćem roku.
U dnu strane možete videti i preuzeti sledeće dokumente: Pravilnik trenerske komisije, Odluku o licenciranju trenera, Ugovor o angažovanu trenera, Ugovor o mentorskom radu sa sportskim instruktorom – demonstratorom,  Zahtev za kategorizaciju i licenciranje judo trenera, PDF dokument sa izgledom svih izdatih licenci i Kompletan spisak  izdatih licenci (kako bi ovlašćena lica mogla da izvrše proveru verodostojnosti licenci).

Vukolic Velimir- Operativni trener

Vladimir Drmanovic- Trener

Vukolic Nenad- Trener