Ispitni program za ucenicke pojaseveDzudo klub “Sirmium” vam predstavlja ispitni program za ucenicke pojaseve koji ce se od juna i predstojeceg polaganja za ucenicka zvanja primenjivati u Dzudo klubu “Sirmium”. Polaganja za ucenicke pojaseve odrzace se 28 Juna 2013 godine u prostorijama Dzudo kluba “Sirmium” sa pocetkom od 18h.


Teorija za ispit – Plavi – braon  pojas
Pitanja i odgovori

1. Iz koje zemlje  potiče džudo?
Džudo potiče iz zemlje izlazećeg sunca, Japana

2. Koje godine je nastao džudo?
Džudo je nastao 1882 godine

3. Ko je osnivač džudoa?
Osnivač džudoa je Jigoro Kano

4. Šta (kakav) je sport džudo?
Džudo je borilački sport

5. Šta znači reč džudo?
Reč džudo znači “meki put”  ju – meko, do – put
Stoga, to znači da protivnika porazimo sa preusmeravanjem njegove vlastite sile u svoju korist

6. Ko je taj koji se bavi džudom?
Sportista koji se bavi džudom je džudista. Na Japanskom se zove “judoka”

7. Kad je džudo nastao u Srbiji?
Džudo je u Srbiji nastao je 1952,  ,a Vojvodini 1962 osnivanjem džudo odbora Vojvodine.

8. Kad je osnovan prvi džudo klub u Srbiji.?
Prvi džudo klub u Srbiji osnovan je 1953 godine, Osnivač i prvi trener je bio ljubomir Ivanović

9. Koliko ima klubova u Vojvodini (trenutno)?
   Klubova u Vojvodini ima .39.

10. Koliko ima registrovanih klubova u Srbiji (trenutno)?
    Klubova u Srbiji ima 120.

11. Koliko saveza čine  džudo savez Srbije.
Džudo savez Srbije čine tri saveza : Džudo savez Vojvodine, Dž.S. Beograda i    Dž.S. Centralne Srbije.

12. U Srbiji imamo 5 grupa sportova, po nivou kvaliteta razvoja svakog sporta kod nas. U kojoj je grupi sportova  džudo u Srbiji?
     Džudo spada u drugu grupu sportova  

13. Koje vrste takmičenja imamo u Srbiji?
Postoje takmičenja za sve starosne grupe. Postoje redovna: pojedinačna i ekipna takmičenja.Državna prvenstva se organizuju od mlađih pionira do seniora.
Postoje turnirski sistem takmičenja za sve uzrasne grupe.   


14. Koje vrste takmičenja imamo u Evropi i svetu?
U Evropi postoje različita međunarodna takmičenja. Najveće takmičenje u Evropi je “Evropsko prvenstvo” (od kadeta na dalje), Olimpijske igre mladih (kadeti), te EJU turniri (najjači međunarodni turniri u Evropi od kadeta na dalje)
U svetu postoje svetski turniri, “grand slame”, “master turniri”. Na tim takmičenjima možeš učestvovati kao predstavnik Srbije. Na svim tim turnirima se sakupe najbolji među najboljima. Za uključenje među najbolje postoje novčane nagrade, zavisne od nagradnog fonda. Najveće takmičenje je svetsko prvenstvo (od kadeta na dalje) i olimpijske igre (svake 4 godine).

15. Džudo je olimpijski sport. Kad i gde su bile prve olimpijske igre u džudou?
Prve olimpijske igre u džudou su bile 1964 godine u Tokiju, Japan.

16. Ima li srpski džudo neku olimpijsku medalju?
    Da olimpijsku medalju su osvojili Slavko Obadov (Montreal 1676.god.) i Radomir Kovačević ( Moskva 1980.god.)

17. Šta spada u džudo opremu?
U opremu džudoa spada:
Kimono (judogi), pojas (obi), patike, torba, rezervno rublje, peškir, toaletni pribor, prva pomoć-zavoj, traka

18. Od kojih delova se sastoji kimono (Judogi)?
Kimono se sastoji od gornjeg dela-jakne, pantalona i pojasa (obi)

19. Kako postupamo sa kimonom posle redovnog vežbanja, takmičenja ili priprema?
Kimono posle treninga izvadimo iz torbe i provetrimo.
Po potrebi (kraj sedmice, zadnji trening) operemo na cca 30-40C bez omekšivača i mašine za sušenje (kimono se skupi)

20. Kako oblačimo kimono?
Prikaz

21. Kako ga složimo?
Prikaz

22. Kako vežemo pojas?
Prikaz

23. Koji su pozdravi u džudou?
Pozdrav stojeći (tachi rei) i pozdrav klečeći (za rei). Prikaz oba

24. Demonstracija pozdrava pre borbe i posle borbe, na ispitu, na ekipnom takmičenju?
Prikaz

25. Koji su stepeni pojaseva?
Postoje školski (KYU) i majstorki pojasevi (DAN)

26. Koji su učenički pojasevi?
Učenički pojasevi su: belo-žuti, žuti, žuto-oranž , oranž , oranž -zeleni, zeleni, plavi, braon

27. Koji su majstorski pojasevi?
Majstorski pojasevi su: crni (1-5 DAN), belo-crveni (6-8 DAN), crveni (9-10 DAN)

28. Koliko moraš biti star (minimalno) da postaneš majstor džudoa?
Majstor džudoa mogu postati sa punih 16 godina. Uslov, da mi to uspe je mnogo uloženog truda i želje za uspehom.
Kaže se da majstor džudoa nije ništa drugo do “pojas učenika preliven s krvlju i znojem”!

29. Koje vrste bacanja znamo?
Znamo ručna, bočna, nožna, i požrtvovana bacanja

30. Kakav je sastav (struktura) bacanja?
Sastoji se od 3 faze:
  1. faza rušenja ravnoteže (kuzushi)
  2. faza ulaska (tsukuri)
  3. faza je završno bacanje (kake)

31. Glavni smerovi rušenja ravnoteže?
Znamo za 8 smerova rušenja ravnoteže. Prikaz

32. Kako se pravilno krećemo po strunjači?
Prikaz: klizećeg koraka, borbeni hod, kružno kretanje

33. Kako je razdeljen džudo?
Džudo se deli na:
  1. Tehnike bacanja
  2. Parterna tehnika (kataame waza), završna držanja (osaekomi waza), davljenja (shime waza), poluge (kansetsu waza)
  3. Tehnika udaranja (atemi waza) odnosno samoodbrana
  4. Tehnika prve pomoći ili masaže (kuatsu)

34. Osnovna načela džudoa? Opiši?
To poglavlje je vrlo važno!
Bez razumevanja osnovnih načela džudoa je teško postići dobre rezultate (slično kao kad fudbaler ne bi znao voditi loptu, postavljati se itd)

Načelo najvećeg učinka
Protivnika možemo pobediti tek kada mu sa spretnim manevrom narušimo ravnotežu. Sa tim se stvaraju uslovi da se sa “minimalnom snagom postiže najveći uspeh”.
Rušenje ravnoteže se postiže na dva načina koji obezbeđuje najbolje korišćenje energije.

Načelo popuštanja
Načelo popuštanja je od najvećeg značaja za džudo. To zahteva da se smeru protivnikovog napada ne opire, već se toj sili dodaje vlastita sila. Sa tim se protivniku naruši ravnoteža, zbog čega ga je moguće sa primerenom tehnikom pobediti.
Ako protivnik gura i vi odgovorite isto tako sa guranjem, nastaje mrtva tačka u kojoj nijedan ne može ništa uraditi a oba troše potrebnu energiju. Slično je u primeru protivnikovog   vučenja jer bi pobedio onaj koji je fizički jači.
Načelo popuštanja omogućava džudisti da pored svoje, koristi i snagu protivnika. Svaki pokret i pokušaj protivnika je moguće iskoristiti za izvođenje bacanja.
“Osnovno pravilo je: ako vas protivnik gura – vucite, ako vuče – gurajte”

Načelo odupiranja
Smeru napada se može uspešno opirati sa koncentracijom sve svoje energije i pokretne snage celog tela u slabe tačke protivnikovog trenutnog položaja i sa rušenjem njegove ravnoteže. Snaga kretanja tela dakle nije usmerena protiv ukupne snage protivnikovog tela već na slabu tačku njegovog napada ili položaja.

Načelo akcije i reakcije
Retko je moguće tehniku izvesti tako brzo i tačno da bude uspešno izvedena. Većina uspešno izvedenih tehnika se temelji na načelu akcije i reakcije. Tori izvede napad u jednom smeru sa namerom izazivanja reakcije ukea u drugi smer. Ukeovu reakciju (silu) potom iskoristiti tako da promeni pravac napada u smeru ukeove reakcije. Na taj način tori može da izvede tehniku sa manjim korišćenjem snage. To korišćenje protivnikove reakcije za postizanje cilja se dopunjava sa pravilom “upotrebi malu tehniku da bi izveo veliku” ili obrnuto “upotrebi veliku da bi izveo malu” (npr. kug-sim ili um-kuf)

Pravilo – “upotrebi malu tehniku da bi izveo veliku” ili obrnuto “upotrebi veliku da bi izveo malu”
Akcija – Napad “nazad” u smeru protivnikovih leđa npr o-uchi-gari – prva tehnika
Reakcija – Protivnik se nagne i gurne sa telom napred što se iskoristi za izvođenje druge tehnike npr. uchi-mata i pobede.

Načelo pravog trenutka i koncentracije energije
To načelo zahteva da se akcija izvede u pravom trenutku, to jest tačno u onom trenutku koji je najprimereniji za izvođenje tačno te akcije. Zato je potrebno sa svojom tehnikom započeti u onom trenutku kad su za to stvoreni uslovi:
 – pri protivnikovoj grešci
 – pri protivnikovom napadu u trenutku pred izvođenje njegove akcije što se postiže predviđanjem njegove namere
Ako neko pokuša izvesti neko bacanje u trenutku kad je položaj protivnika takav da je to bacanje teško ili uopšte nemoguće izvesti, njegov pokušaj neće samo završiti neuspešno nego će najverovatnije postati žrtva protivnapada. Suprotno tome je moguće bacanje izvesti uspešno i bez posebnog napora u trenutku kad je položaj protivnikovog tela takav da je za završetak bacanja potrebno učiniti samo malo.

Načelo koncentracije energijezahteva da svu svoju pažnju i energiju usmeriš na mesto gde je ta u određenom trenutku potrebna. Ide sa ka usmeravanju celokupne psihofizičke energije u smer u kome je protivnik u tom trenutku najranjiviji, to jest prema najslabijoj tački protivnikovog napad ili položaja.
Cela akcija mora biti izvedena brzo i odlučno što je moguće ako je celo telo napeto i puno snage. Telo mora biti opušteno mada ne labavo (mlitavo)  već elastično tako da džudista može uspešno koristiti snagu koju treba. Utisak da je neka tehnika izvedena “bez snage” nastaje zato što značajna količina energije usmerena tamo gde je moguć najmanji otpor.

Načelo punog kruga
To načelo sa simboličnim imenom kruga jer je krug najsavršeniji geometrijski oblik zahteva da je svaka akcija izvedena na najbolji mogući način. Svaka tehnika bacanja je sastavljena iz tri faze: faza rušenja ravnoteže (kuzushi),  faza ulaska u bacanje (tsukuri) i faza izvođenja bacanja (kake). Ako je bilo koja faza bacanje izvedena nepotpuno tehnika ne može biti uspešna, izvođač je u opasnosti da postane žrtva protivnapada.
Potpunost izvođenja akcija se postiže sa preciznim uspostavljanjem kontakta i tačnim kontrakcijama raznih mišićnih grupa. To je uvek plod dugotrajnog vežbanja. Za savršenstvo nekog bacanja isti mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama .Načelo poluga
Iz načela poluga proizilazi da je za izvođenje tehnike potrebno utoliko manje snage koliko je drška poluge dalja. To načelo se uspešno koristi pri tehnikama bacanja (nage waza) završnih držanja (osaekomi waza) ili poluga (kansetsu waza)


35. Nabroj po starosnim grupama vremensko trajanje borbe?
  – Poletarci,mlađi pioniri m/ž  2min, GS do prvog poena ili upozorenja
  – Stariji pioniri m/ž                3min, GS —— // —————
  – Kadeti/kadetkinje               4min, GS ———–//————-
  – Juniori/juniorke                   5min, GS ——–//—————
  – Mlađi seniori/seniorke        5min. GS ———–//———–
  – Seniori/seniorke                 5min. GS ———//————–           

36. Nabroj vremensko trajanje završnog držanja (yuko, wazzari, ippon)?
Yuko 10-14s. Wazzari 15-19s. Ippon 20s

37. Pokaži i obrazloži sudijske znakove?
Hajime, matte, soro made, ippon, yuko, wazzari, shido, hansoku-make, sono mama, yoshi, osaekomi itd

38. U kojim slučajevima možeš biti kažnjen u borbi ( (opiši i pokaži)?
  shido
  – Neaktivnost u borbi – bez napadanja
  – Padanje na kolena ili leđa – nema rušenja ravnoteže (npr. ippon seoi nage, tomoe nage)
  – Blok gard – ravne ruke – ne dopuštanje protivniku da napadne
  – Jednostrani gard (2s neaktivnosti)
  – Držanje za pojas (5s neaktivnosti)
  – Izlaz sa borbene površine (bežanje)
  Hansoku-make– isključenje (udarac protivnika, bacanje sebe na glavu, 4   kazne zaredom, svi hvatovi za nogavicu, neučtivo ponašanje prema protivniku.)

38. Zašto učimo pravilno padati?
Pravilno padati učimo zato da se ne povredimo pri padu na treningu,takmičenju, kod kuće ili bilo gde. Sa pravilnim padom ublažujemo pad i izbegavamo povrede.

39. Zašto vežbamo gimnastiku na treningu?
Na treningu vežbamo gimnastiku zato da bi postali pokretljiviji, gipki (“razvijanje motorike”) i da bi vladali svojim telom. Prikaz 3 elementa iz gimnastike. Prikaz padova preko prepreke.

40. Zašto je vrlo važno da si kao džudista vrlo dobro telesno (snaga, brzina, izdržljivost, savitljivost, koordinacija) i tehnički spreman (vladanje različitim tehnikama u stojećem stavu i parteru, razumevanje džudoa itd)?
Zato što sama tehnika (npr. uchi matta) u borbi, takmičenju protiv protivnika ne može biti izvedena bez snage i brzine. Protivnik te želi sprečiti i takođe sam pobediti.  Pošto to nije lako potrebno je biti vrlo dobro telesno spreman. U većini borbi na takmičenjima pobednika odlučuje baš to ko je “JAČI”

41. Šta razumete pod izrazom “mentalna priprema” na treninzima, takmičenjima, pripremama i ličnom životu?
Mentalna priprema znači to da verujemo u sebe, i verujemo da će nam uspeti postići postavljene ciljeve. Da možemo uspeti u tome moramo biti na treninzima i pripremama maksimalno pribrani i motivisani za rad. Moramo želeti postići napredak u fizičkoj pripremi, tehničkoj itd. Ako uložimo mnogo truda, mnogo treniramo, ozbiljno želimo, možemo očekivati da možemo postići zadati cilj (npr. državni prvak, evropski, svetski, olimpijski). Time ćemo naučiti da se i u ličnom životu (škola, zvanje, posao, društvo itd) isto tako treba mnogo truditi i želeti postići postavljene ciljeve.

   Tako nam raste samosvest, odlučnost, hrabrost.
   Strah je nepotreban, ako znam, da sam učinio sve da mogu uspeti.
   Tako mogu da postanem pobednik.

42. Kako ulazimo na strunjaču (tatami)?
Na strunjaču ulazimo sa naklonom. Sa strunjače isto.

43. Kako je sastavljen tatami – borbeni prostor?
Borbeni prostor je sastavljen od borbene površine i zaštitne površine.
Veličina tatamija je 10x10m2, za mlađe starosne grupe 8x8m2, plus 3 metra zaštitne površine

44. U kom položaju se nalazimo pri objašnjenjima trenera?
Pri objašnjenjima trenera se nalazimo u stojećem ili klečećem položaju. Ne ležimo kao na “plaži”.

45. Gde možemo uptrebiti džudo sport?
Znanje koje steknemo na treninzima možemo koristiti na treninzima, takmičenjima i u samoodbrani. Ako se osećamo ugroženim ili smo napadnuti (tuča) možemo da se branimo. Možemo braniti slabije ako ih ko napadne, priskočimo im u pomoć.
Ako neko krši pravila i koristi svoje znanje za tuču biće isključen iz kluba – nije pravi džudista.


Ovo su osnovna pitanja i odgovori za polaganje ispita za PLAVI POJAS i BRAON POJAS
Ako budete sve to znali, na kraju godišnjeg učenja će ispit biti uspešno položen, pored prikaza tehnika džudoa.
Time će biti nagrađen vaš trud koji ste uložili tokom cele godine.

Zapovest džudista
– Budi uljudan i poštuj druge
– Budi hrabar i učini ono što je ispravno
– Budi iskren i kaži ono što misliš i kako zaista misliš
– Budi ponosan i uvek veran reči koju si dao
– Budi skroman i govori o samom sebi bez hvalisanja
– Poštuj, jer bez poštovanja nikad nećeš steći poverenje/pouzdanje
– Savladaj se i čekaj da te ljutnja (bes, srdžba) prođe
Time ćeš steći prijateljstvo i spoznati najveće ljudsko bogatsvo

Trener:  .