Svetosavski judo turnir 2013

Obaveštavamo vas da Univerzitetski judo i sambo klub „Slavija“ organizuje tradicionalni „SVETOSAVSKI  KUP“ u nedelju 27.01.2013. godine u Maloj sali SPENS-a u Novom Sadu. We would like to inform you that the University judo and sambo club „Slavija“ organizes traditional „ST. SAVA CUP“ on Sunday 27th January 2013 in SPENS small hall Novi Sad.

Obaveštavamo vas da Univerzitetski judo i sambo klub „Slavija“ organizuje tradicionalni „SVETOSAVSKI  KUP“ za sledeće UZRASNE KATEGORIJE:
– poletarci – poletarke (rođeni 2003. i mlađi)
– mlađi pioniri – pionirke (rođeni 2001. i 2002.godine)
– stariji pioniri – pionirke (rođeni 1999. i 2000.godine)
ORGANIZATOR:                 UJISK „Slavija“ Novi Sad
MESTO ODRŽAVANJA:    Mala Sala Spensa (SPENS), Sutjeska 2,   21 000 Novi Sad
VREME ODRŽAVANJA:    27. januar 2013.godine (nedelja)
Pravo učešća imaju takmičari/ke u sledećim uzrasnim i težinskim kategorijama:
– poletarci:                22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50 i +50kg
– poletarke:               22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43kg
– mlađi pioniri:        30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 i +66kg
– mlađe pionirke:    31, 36, 40, 44, 48, 52, 56 i +56kg
– stariji pioniri:        34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 i +73kg
– starije pionirke:    36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 i +63kg
Svaki takmičar mora posedovati Takmičarsku knjižicu sa urednom registracijom i overenim lekarskim pregledom (ne starijim od 3 meseca).
Na takmičenju će suditi sudije saveznog ranga. Borbe traju 2 minuta za poletrce i 3 minuta za mlađe i starije pionire.
REPASAŽ JE JEDNOSTRUKI.(organizator zadrzava pravo promene sistema takmicenja)
SATNICA TAKMIČENJA:             800 – 900 – ZVANIČNO MERENJE
900 – 1000 – žrebanje
1030 – početak takmičenja
Takmičenje će se odvijati na 4 borilišta.
Taksa za učešće je 600,00 dinara. Uplata se može izvršiti na tekući račun UJSK „Slavija“ broj: 310-2209-85 sa naznakom „ZA  SVETOSAVSKI  KUP“. Uplata se može vršiti i na licu mesta pre samog takmičenja.
Osiguranje takmičara je na teret klubova,u slucaju bilo kakve povrede organizator nije odgovoran.
Nagrade: Medalje za prvo,drugo i dva treća mesta,kao i pehari za najbolju ekipu u svakoj uzrasnoj konkurenciji.Pehar ukupnog pobednika!
Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeće telefone:
021/ 527-592 ili 063/ 430-772 ili 065/835-4242
UJISK „Slavija“

We would like to inform you that the University judo and sambo club „Slavija“ organizes traditional „ST. SAVA CUP“ for the following AGE CATEGORIES:
– boys and girls born in 2003 or younger
– boys and girls born in 2001 and 2002
– boys and girls born in 1999 and 2000
ORGANIZER:                       UJISK „Slavija“ Novi Sad
VENUE:                                 Small Hall, Spens (SPENS), Sutjeska 2, 21 000 Novi Sad
DATE:                                    27 January 2013 (Sunday)
Competitors can apply for the following age and weight categories:
– boys born in 2003 or younger:  22, 25, 28, 31, 34, 38, 42, 46, 50 and +50kg
– girls born in 2003 or younger:   22, 25, 28, 31, 34, 38, 43, +43kg
– boys born in 2001 and 2002 :    30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 and +66kg
– girls born in 2001 and 2002 :     31, 36, 40, 44, 48, 52, 56 and +56kg
– boys born in 1999 and 2000 :    34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73 and +73kg
– girls born in 1999 and 2000 :     36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 and +63kg
Every competitor must have his/her competition record book with proper registeration and certified medical release (not older than 3 months).
The tournament will be controlled by referees of the federal level. Match length is 2 minutes for boys and girls born in 2003 or younger and 3 minutaes for the other boys and girls.
Repechage is single (organizer reserves the rights to change the system of competition).
TIMETABLE:                                   800 – 900 – Official Weigh- In
900 – 1000 – Draw
1030 – Begining of Competition
The competition will be held on 4 mats.
Participation fee is 8,00 euro. Payment can be made into the bank account of UJSK „Slavija“ number: 310-2209-85 with reference „ZA  SVETOSAVSKI  KUP“.  Payment can also be made in person before the competition.
Insurance will be the responsibility of the clubs, and in case of any injury the organizer will not be liable.
Prizes: Medals for first, second and two third places, and cups for the best team in every age category. Cup for the best team of the tournament!
If you need any further information please contact us on:
021/ 527-592 or 063/ 430-772 or 065/835-4242
UJISK „Slavija“
Izvor:http://judo.rs/